Contact Us

Wang Jing, Chao Yang District

12F East Wing, Qiming International Building, No.101 Wangjing Lize Zhongyuan
Chao Yang District, Beijing 100102 P.R.China

Chao Lai office

4F/5F, Building 3A, Chaolai High-tech Industrial Park, A1 Laiguangying
Beijing 100012,P.R China